Domotica

Domotica

Een veel gebruikte term binnen de woningmarkt is het woord Domotica. Wat is Domotica (Domotis)? Het woord Domotica is een samentrekking van domus (woning) en telematica. Domotica staat voor elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners. Tegenwoordig zijn er vele aanbieders van Domotica systemen maar vaak werken deze alleen met eigen producten.

Lichtbesturingssystemen

 

De Dali (Digital Addressable Lighting Interface) werd in 2004 geïntroduceerd als vervanging van de 1-10V interface. De Dali-bus is een elektronisch besturingssysteem voor controle van elektronische voorschakelapparaten in verlichting toepassingen. De specificatie van een dali interface is vastgelegd in de internationale norm IEC62386. Naast voorschakelapparaten ondersteunt de dali interface ook een groot aantal bedieningstoestellen.

Dali communicatie

De Dali communicatie zorgt ervoor dat alle dali apparaten gelijktijdig met hetzelfde stuursignaal te bedienen zijn. Deze bedieningswijze reageert op alle dali apparaten alsof ze gezamenlijk gecontroleerd worden via een enkele 1-10V interface. De tweede besturingsmethode met de dali communicatie is het toewijzen van een dali apparaat aan één van maximaal 16 groepen. De laatste methode van sturing is de aparte bediening van elke dali apparaat.

KNX

Net als het menselijk lichaam heeft het systeem een zenuwstelsel om informatie te versturen. Er bestaan 4 KNX transmissiemedia voor de overdracht van informatie: de buskabel, het stroomnet, RF-golven en via een IP-netwerk.

Wanneer een buskabel als transmissiemedium wordt gebruikt, bestaat het KNX-systeem hiërarchisch uit lijnen en zones. De kleinste installatie-unit is een lijn. Deze kan bestaan uit maximaal 4 lijnsegmenten, elk met maximaal 64 apparaten. Het precieze aantal apparaten aan een lijn is afhankelijk van de geselecteerde voeding en het stroomverbruik van de afzonderlijke apparaten.

De kabellengtes binnen een lijn zijn gebonden aan een grenswaarde. Zo mag de totale lengte van een lijnsegment niet meer zijn dan 1000 meter. Maar wanneer een lijn verlengd wordt met een lijnsegment door middel van een lijnversterker, kan dit lijnsegment opnieuw een totale kabellengte hebben van een kilometer. Een lijn is 3 keer te verlengen. De afstand tussen de voeding en het busapparaat mag maximaal 350 meter zijn. Een grensafstand tussen twee busapparaten is 700 meter.

Het 320 V stroomnet is te gebruiken als een verder transmissiemedium van het KNX-systeem. Omdat een 230 V installatie in zijn oorspronkelijke vorm niet is bedoeld voor de verzending van informatie, moet de Powerline KNX zich aan de eigenschappen van het beschikbare netwerk aanpassen.

Apparaten in een KNX-installatie die gebruikmaken van radiotransmissie (RF), zijn niet onderhevig aan welk soort hiërarchische opstelling dan ook. Ze kunnen zo ongeveer op iedere locatie worden geïnstalleerd en als ze binnen de reikwijdte van radiogolven zijn, kan elke sensor met elke actor communiceren.

Tenslotte is ook een IP-netwerk te gebruiken om informatie over te brengen.
In dit geval maakt het niet uit welk transmissiemedium wordt toegepast. Dat kan Ethernet, glasvezel of RF (WLAN) zijn.

Meer informatie? Wij helpen u graag!

Heeft u interesse naar onze diensten en producten?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

TOP